Översättningar

Jag föddes i Essex, England, 1959. Jag flyttade till Sverige 1983. Trettiofem år i Sverige har gett mig en sund förståelse för det svenska språket och i hand i hand med mitt modersmål blir översättningen en naturlig del av min förmåga.

När vi tar emot en översättning är vår första tanke inte att översätta ord för ord eller mening för mening. Det viktigaste och mest relevanta är vad texten vill förmedla till läsaren. Vi gör en snabbanalys av den tilltänkta målgruppen, vilken möjliggör en mer korrekt anpassning av den slutgiltiga översättningen.

Det är viktigt att det finns ett naturligt flöde i översättningen och att man undviker att använda överambitiösa synonymer då läsaren kanske inte har engelska som modersmål.

Vi översätter hemsidor, bloggar, artiklar, informationstexter och alla tänkbara dokument.

Översättningar som förmedlar ditt budskap korrekt.

Många av våra kunder är marknadsföringsavdelningar, reklambyråer och webbyråer som uppskattar nära samarbete eftersom vi hjälper dem att hitta rätt säljargument som riktar sig direkt till deras kunder.

Vill du veta mer om våra tjänster så är det bara att höra av sig till billy@lansdowne.se